Menu

Guidet fælleslæsning

Guidet fælleslæsning kombinerer højtlæsning, samtale og samvær, hvor en læseguide faciliterer en samtale med en gruppe af mennesker for at udforske, hvad litteraturen vækker i os. I det følgende finder du viden, ressourcer og tips til at facilitere og styrke aktiviteterne i Guidet fælleslæsning, et stort tekstarkiv med litteraturforslag samt viden om mulige samarbejdspartnere, arbejdet med frivillige læseguides, netværk for læseguides og meget mere.

Aldersgruppe:
Voksne

Varighed:
Flere uger

Hvad er Guidet fælleslæsning?

Guidet Fælleslæsning er en metode, som bringer en gruppe af mennesker sammen for at mødes og tale om skønlitteratur, med fokus på at opleve og samtale om litteraturen i fællesskab. Guidet Fælleslæsning styres altid af en læseguide, som medbringer litteratur (fx en novelle og et digt) til læsegruppen og læser dem højt for deltagerne med indlagte pauser. Når læseguiden holder pause i oplæsningen, taler gruppen sammen om litteraturen og de tanker og associationer, den vækker.

Læseguiden faciliterer samtalen med fokus på oplevelsen af litteraturen: Hvad har den at sige os? Hvilke tanker sætter den i gang? Oplever vi den forskelligt?

Metoden Guidet fælleslæsning er udviklet på baggrund af den engelske metode shared reading, som The Reader Organisation står bag. Guidet fælleslæsning har især vundet indpas i Danmark på grund af metodens positive effekt på deltagernes mentale sundhed.

Om Guidet Fælleslæsning
Introduktion til metoden, læseguidens rolle og gode råd til opstart af læsegrupper, rapporter og biblioteksstrategiske perspektiver.

Tekstarkivet og depoter

I tekstarkivet kan du finde inspiration til litteratur, som du kan bruge i din guidede fælleslæsning. I tekstarkivet er det muligt selv at tilføje forslag til tekster, som du har haft succes med. Du kan også læse om, hvordan du låner depoter med udvalgte tekster til Guidet fælleslæsning.

Foto af en hånd, der tager en bog ned fra en hyldeTekstarkivet til Guidet fælleslæsning
Find og del tekster til Guidet fælleslæsning inddelt efter type, kompleksitet og målgruppe

Ophavsret, kopiering og højtlæsning
Viden om ophavsret og rettigheder ved tekstkopiering og oplæsning af litteratur på vegne af forfattere og oversættere

Lån et depot med gode noveller og digte til Guidet fælleslæsning
Vil du gerne i gang med Guidet fælleslæsning? Mangler du inspiration til tekster? Lån en færdig pakkeløsning med tekster klar til brug!

Forstærk din læsning

Her kan du finde inspiration og gode ideer til, hvordan du inddrager elementer og laver performative greb i forbindelse med din læsning. Disse kan bruges for at understøtte og forstærke læseoplevelsen.

Forstærk din læsning
Inspiration til at benytte Sensuous reading

Målgrupper

Guidet Fælleslæsning er for alle og kræver ingen bestemte forudsætninger. Arbejdet med særlige målgrupper, kan dog kræve noget mere af læseguiden. Se og læs her om erfaringer med læsegrupper for sårbare unge.

Målgrupper
Erfaringer og gode råd til arbejdet med specifikke målgrupper

Formidling, samarbejde og frivillige

Guidet Fælleslæsning er et bibliotekstilbud, som kan bruges i forbindelse med oprettelse af partnerskaber. Dels med kommunale forvaltninger og foreninger, men også i arbejdet med frivillige. Her kan du læse om hvordan du kommer i gang, hvilke ting du skal være særligt opmærksom på og hvordan du formidler konceptet Guidet Fælleslæsning til din samarbejdspartnere.

Inddragelse af frivillige
Frivilligprogrammer og vejen til civilsamfundet

Formidling af Guidet Fælleslæsning
Kend din målgruppe og vær alsidig

Kommunale samarbejder
Nå ud til dem, som har allermest brug for det

Samarbejdspartnere med viden om unge i udsatte positioner
Arbejder I med unge i udsatte positioner? Her finder du en oversigt over potentielle samarbejdspartnere

Kompetenceudvikling og netværk

For at sikre, at vi løbende udvikler og dygtiggør os som læseguider, har vi brug for uddannelse, sparring og netværk.

Kompetenceudvikling og netværk
Sådan kan du styrke din faglighed som læseguide